Historia: Samba

Samba är en brasiliansk dans- och musikstil som har sitt ursprung i afrikanska rytmer.

Portugiserna förde med sig afrikanska slavar till Bahia och Rio De Janeiro och den afrikanska musikkulturen blandades med den portugisiska.

I Brasilien finns otaliga sambaskolor som varje år är med och dansar på den stora Karnevalen.

Den brasilianska samban är alltså starkt förknippad med karnevalen till skillnad från ballroomsamban som dansas i par och ser helt annorlunda ut.

Samba är 2/4-takt.


 

Salsa Bachata Kizomba