Fortsättning 1 – Salsa

OBS OBS OBS  – vi kör utan bom vårterminen 2024

Tillfälle 1:
Enchufla från sluten och guapea (till sluten)

OBS OBS OBS  – vi kör utan bom vårterminen 2024

Tillfälle 2:
Sombrero

Tillfälle 3:
Enchufla till öppenbokposition

Tillfälle 4:
Setenta

Tillfälle 5:
Enchufla doble
Rueda De Casino

Tillfälle 6:
Exhibela

Tillfälle 7:
Balsero

Tillfälle 8:
Kentucky
Rueda

Tillfälle 9:
Prima con la hermana
Bachata

Tillfälle 10:
Enchufla vänstersnurr
Enchuflaflex och shakata
Kizomba

Positioner: Slutenposition Guapeaposition Öppenbokposition Linjestilsposition

Salsa Bachata Kizomba