Fråga: Antal deltagare

Beror på lokalens storlek, antal lärare på kursen och hur många som anmäler sig. Vissa kurser kan ha 30 deltagare medan andra har 10.

Det kan vara bra med både många och få deltagare. Är det många träffar man fler dansare och det blir större möjlighet för fortsättningskurser. Är det få elever så blir det mer personlig kontakt med läraren och varje elev får mer uppmärksamhet och personlig hjälp.

Sökfraser:
Hur många är det på kursen.
Hur många elever är det per kurs.
Är det mycket folk på kurserna.
Hur många dansare är det på en kurs.

Salsa Bachata Kizomba