Coronastatus 20-04-17

Vi längtar efter dansen och våra elever och tänker på er. För er som inte kan/vill komma på de anpassade kurserna i singel så finns det även videos online enligt nedan.

KOMPENSATION / KURSNIVÅER
läs mer här

ANPASSADE KURSER I SINGEL
Har du sjukdomssymtom (även av lindrigare art) så stanna hemma. Läs mer om säkerhetsåtgärder nedan.

Kolla alltid schemat nedan samma dag du går till kurs.

”Veckans kurs online” – publiceras här. Det är detta vi går igenom på kurserna för de som väljer att komma. Vi förstår och respekterar såklart de som väljer att stanna hemma.

Instruktionsvideos online för kurserna:
klicka här.

Vi har gått igenom Folkhälsomyndighetens riskbedömning och info om träning och idrott och fortsätter kurserna så gott det går.

– vi dansar i singel och håller 2 meters avstånd, det finns mycket glädje och motion vi kan få i dansen även utan pardelen.

– vi kortar passen till 60 minuter och vädrar under och mellan kurserna.

– endast helt friska ska närvara, skulle du känna symtom under kursen så gå hem.

– noggrann handhygien genomförs på kurserna.

– deltagare med samhällsviktiga funktioner eller i riskgrupper bör avstå (ni som är i dessa grupper vet detta redan bättre än vi men vi säger det ändå).

– grupperna är små.

– inga nya deltagare från utlandet eller andra delar av Sverige.

Veckodagen i grönt = inställd denna vecka
Veckodagen i blått = kursen blir av denna vecka

Kursveckorna vt 2020: v5-20 (ej 8, 15, 16, 18) – kalender.


Salsa grundkurs (kurs ID: 21). Måndag, 19.05-20.15, Tangokompaniet, Fredriksbergsg. 7, Lärare: R – S
Salsa grundkurs (kurs ID: 22). Onsdag, 18.00-19.10, Österportskolan, Norreg. 20, Lärare: L – S
Salsa grundkurs (kurs ID: 23). Torsdag, 17.50-19.00, Ungdomens Hus, Norra Skolg. 10B, Lärare: L – S
Bachata grundkurs (kurs ID: 24). Onsdag, 19.20-20.30, Österportskolan, Norreg. 20, Lärare: L – S


Salsa fortsättning 1 (kurs ID: 25). Måndag, 17.50-19.00, Tangokompaniet,  Fredriksbergsg. 7, Lärare: R – S
Salsa fortsättning 1 (kurs ID: 26). Torsdag, 20.20-21.30, Ungdomens Hus, Norra Skolg. 10B, Lärare: L – S
Salsa fortsättning 2 (kurs ID: 27). Måndag, 20.20-21.30, Tangokompaniet, Fredriksbergsg. 7, Lärare: R – S
Salsa fortsättning 3 (kurs ID: 28). Torsdag, 19.05-20.15, Ungdomens Hus, Norra Skolg. 10B, Lärare: L – S


Salsa grundkurs (kurs ID: 29). Måndag, 19.05-20.15, Folkets Hus, Kiliansg. 13, Lärare: K – L
Salsa grundkurs (kurs ID: 30). Tisdag, 17.50-19.00, Katedralskolan, Stora Söderg. 22, Lärare: R – S
Salsa grundkurs (kurs ID: 31). Onsdag, 17.50-19.00, Folkets Hus, Kiliansg. 13, Lärare: E – N


Salsa fortsättning 1 (kurs ID: 32). Måndag, 17.50-19.00, Folkets Hus, Kiliansg. 13, Lärare: K – L
Salsa fortsättning 1 (kurs ID: 33). Tisdag, 19.05-20.15, Katedralskolan, Stora Söderg. 22, Lärare: R – S
Salsa fortsättning 3 (kurs ID: 34). Måndag, 20.20-21.30, Folkets Hus, Kiliansg. 13, Lärare: K – L
Salsa fortsättning 4 (kurs ID: 35). Onsdag, 20.20-21.30, Folkets Hus, Kiliansg. 13, Lärare: E – Z
Bachata fortsättning 2 (kurs ID: 37). Onsdag, 19.05-20.15, Folkets Hus, Kiliansg. 13, Lärare: E – N

Salsa Bachata Kizomba