Nivåkrav

NIVÅER
Grundkurs – fortsättning 1 – fortsättning 2 – osv.

LÄNGD
Vårens kurser har 12 tillfällen.
Höstens kurser har 10 tillfällen.
Varje kurstillfälle är 70 minuter.

INNEHÅLL
Det som gås igenom på kurserna finns filmat här, tillgängligt för alla utan inloggning.

GRUNDKURSER
Du behöver inte ha någon danserfarenhet alls sedan tidigare för att gå en grundkurs.
Läs mer klicka här.

FORTSÄTTNING
Du bör behärska innehållet i de underliggande nivåerna.
Osäker på nivå?: Att börja direkt i fortsättningskurs.

SHOWGRUPPER
Mer info klicka här.

Salsa Bachata Kizomba