Nivåkrav

NIVÅER
Grundkurs – fortsättning 1 – fortsättning 2 – osv.

INNEHÅLL
Det som gås igenom på kurserna finns filmat här, tillgängligt för alla utan inloggning.

GRUNDKURSER
Du behöver inte ha någon danserfarenhet alls sedan tidigare för att gå en grundkurs.
Läs mer klicka här.

FORTSÄTTNING
Du bör behärska innehållet i de underliggande nivåerna.
Osäker på nivå?: Att börja direkt i fortsättningskurs.

SHOWGRUPPER
Mer info klicka här.

Salsa Bachata Kizomba